top of page

Dvēseles miera lūgsna kā universāla formula

Dvēseles miera lūgsnas pielietošana ļauj mums atlaist vaļīgāk grožus un ļaut Dievam darīt mums to, ko paši nespējam.


Pirmo reizi ar Dvēseles miera lūgsnu saskāros AA sapulcēs, un tā drīz vien kļuva par manas dzīves vērtīgu sastāvdaļu. Tā ir mana ikdienas dvēseles miera formula, kuru pielietoju, lai turētos ar abām kājām tagadnē. Pēdējo gadu laikā man ir radusies interese par moderno fiziku: esmu aizrāvies ar Einšteina darbiem, taču nekad neesmu bijis spējīgs līdz galam aptvert jaunās laika un telpas realitātes, ko atklāj viņa aprēķini. Lasot par šo tematu, laika gaitā esmu ne tikai papildinājis savas zināšanas par fiziku, bet arī sācis saskatīt un novērtēt zinātnisko formulu skaistumu.


Kādu dienu sapulces noslēgumā kopā ar visiem skaitīju Dvēseles miera lūgsnu un man ienāca prātā, ka lūgsna līdzinās matemātiskai formulai – tajā ir spēcīga simetrija, kas satur vēstījumu par universālu principu. Zinātnē formulas izmanto, lai aprakstītu universālu patiesību, kas var tikt eksperimentāli pierādīta un kas tad attiecīgi tiek pieņemta kā “dabas likums”. Formulas ir ilga procesa galarezultāts. Pēc gadiem ilgām pārdomām, rūpīgas zinātniskas izpētes un smaga darba zinātnieks nonāk pie formulas: apgalvojuma, kas apliecina divu izteiksmju vienlīdzību. Einšteina E=mc2, iespējams, visu laiku slavenākā formula, mums saka, ka masa un enerģija ir savstarpēji proporcionālas.


Šī formula kopā ar vēl vienu Vispārīgajā relativitātes teorijā iekļautu formulu vispāratzītos fizikas likumus, kas zinātnē valdīja vairāk nekā 200 gadu, ievietoja plašākā kontekstā un neatgriezeniski izmainīja mūsu skatījumu uz pasaules realitāti. Matemātiskie aprēķini, kurus Einšteins izmantoja, lai pie šīs formulas nonāktu, bija ārkārtīgi sarežģīti. Ievērības cienīgs ir fakts, ka viņš bija spējīgs paņemt ārkārtīgi sarežģītas idejas un destilēt tās līdz vienai galīgajai formulai, kas sastāv tikai no 5 simboliem. Mēs apbrīnojam to, ka tik vienkāršs formulējums var saturēt tik daudz zināšanu.


Zinātnieki runā par formulām piemītošo iekšējo skaistumu un eleganci. Tās par skaistām padara to spēja izkristalizēt dabas likumus līdz pamata būtības formai. Varbūt pat var teikt, ka zinātniskās formulas, sevī apvienojot vienkāršību, spēku un zināmu, vārdos neizsakāmu struktūras eleganci, ir Dieva prāta atspulgi vai manifestācijas.


Dvēseles miera lūgsnā Dievam tiek prasīts iedot lūdzējam trīs dāvanas: dvēseles mieru, drosmi un gudrību. Par to var domāt arī kā par garīgu formulu, kas postulē divu pretēju realitāšu proporcionalitāti: lietas, ko es nespēju mainīt, un lietas, ko spēju.


Tas, kas padara šīs abas realitātes vienādas, nav lietu daudzums, ko nevaram mainīt, bet gan lietu daudzums, ko varam mainīt. Galu galā, var izvirzīt argumentu, ka mūsu rūpju spektrs – tādas lietas kā laikapstākļi, pasaules notikumi, citu cilvēku domas un darbības – ir daudz plašāks, nekā mūsu reālās ietekmes spektrs. Drīzāk abas idejas līdzvērtīgas padara to kvalitāte – tas, ka tās pārstāv vienas monētas divas puses. Šī pastāvīgā dilemma, šī neizbēgamā izvēle, tiek mums uzvelta atkal un atkal, visās un katrā mūsu dzīves dienā. Dvēseles miera lūgsnas pielietošana ļauj mums atlaist vaļīgāk grožus un ļaut Dievam darīt mums to, ko paši nespējam.


Dvēseles miera lūgsna sniedz mums cerību. Tā piedāvā apsolījumu – ja mēs rīkosimies noteiktā veidā, mēs būsim spējīgi iziet cauri mūsu pārbaudījumiem un grūtībām, pieņemt viedākus lēmumus un piedzīvot dziļāku miera un apmierinātības sajūtu. Lūgsna sākas un beidzas ar dvēseles mieru, tāpēc tā sākas un beidzas ar Dievu. Skaitot tās vārdus, mēs attīrām savu prātu un atveram savu sirdi – mēs ļaujam Dieva gribai darboties caur sevi. Mēs piedzīvojam Dieva klātbūtnes mieru, un šajā mierā mēs sākam saskatīt lietas skaidrāk. Kad skaitām Dvēseles miera lūgsnu, mēs savā dzīvē atvēlam telpu, kur notikt brīnumiem.


Glens Ī., Vaikova, Ņūdžersija

Copyright © The AA Grapevine, Inc. (April, 2005). Reprinted with permission.Ja Tev patika raksts, priecāsimies par Tavu ziedojumu. Informāciju atradīsi aavinoga.org sadaļā “Ziedo”. Nauda tiks izlietota mājas lapas un SoundCloud platformas abonēšanai.


Recent Posts

See All

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page