top of page

Kā nosaukt gadu? / Как назвать год?

Gada beigās apzināti vai neapzināti gribas domāt par to, kāds ir bijis šis gads: kas notika, kādi panākumi ir bijuši, ko neizdevās izdarīt. Gribas kaut kā nosaukt gadu. Par veiksmīgu vai produktīvu, vai vienkārši par labu. Taču esmu pamanījis, ka to izdarīt ir arvien grūtāk.Piemēram, iepriekšējais – 2021. – gads atnesa man daudz priecīgu notikumu, panākumu. Taču nevaru teikt, ka noslēdzu gadu kā laimīgs cilvēks: manī bija daudz baiļu, apsēstību, es nejutos mierīgs. Turpretī tikko aizvadītais 2022. gads bija ļoti dažāds: bija notikumi, kurus negribēju piedzīvot, taču gadu es noslēdzu kā mierīgs un pateicīgs cilvēks. Varbūt tāpēc, ka arvien vairāk saprotu, ka svarīgs ir nevis tas, kas notiek manā dzīvē, bet – kā es to spēju pārdzīvot, pārvērst pieredzē un saglabāt labu garīgo formu. 2022. gadā es atradu jaunu sponsoru, vēlreiz pieķēros Divpadsmit soļu programmai, atradu online grupu, kas man kļuva par vēl vienu mājas grupu, man uzradās jauni sponsorējamie, kas palīdz atveseļoties. Kā lai vienā vārdā raksturo šādu gadu? Varbūt nemaz nevajag, jo process ir svarīgāks par rezultātu.

Ar līdzīgām sajūtām atskatos uz mūsu “Vīnogas” gadu. Mēs neesam piedzīvojuši lielus notikumus: pagaidām nav sanācis desmit reizes palielināt auditoriju vai dabūt balvu kā labākajam AA medijam pasaulē (tādas balvas, protams, neeksistē, vismaz pagaidām). Taču tieši šogad “Vīnogā” parādījās iespēja jaunus rakstus noklausīties, ne tikai lasīt. Tieši šogad mūsu redakcija saņēma pirmos pēc pašu autoru iniciatīvas tapušos rakstus. Tieši šogad uzzināju, ka kāda jaunatnācēja pēc mūsu “Vīnogas” raksta izlasīšanas nolēma apmeklēt savu pirmo AA sapulci un joprojām turpina to darīt. Tieši šogad atklājām jaunus autorus – AA biedrus, kuriem lieliski padodas rakstīt. Šogad es vairākkārt, lasot kādu no mūsu rakstiem, jutos ļoti aizkustināts un izjutu pateicību par to, ka esmu starp brīnišķīgiem alkoholiķiem, kas atveseļojas un kas palīdz atveseļoties citiem.

Šajā izlasē ir raksti, kas lika mūsu redakcijai gan pasmaidīt, gan skumt, bet svarīgākais – šajos rakstos ir unikāla pieredze, kas, mūsuprāt, var palīdzēt kādam citam alkoholiķim atveseļoties. Mēs priecājamies, ka “Vīnogas” rakstu izlase jau kļūst par mūsu tradīciju.

Esam pateicīgi ikvienam, kas lasa, raksta vai klausās mūs. Kopā ar jums mēs ar lielu interesi uzsākam jauno 2023. gadu!

Redakcijas vārdā Dmitrijs


VĪNOGA IZLASE vol.3 2022 jul-dec
.pdf
Download PDF • 3.68MB

_________________________________________________________________________

В конце года сознательно или бессознательно появляется желание подумать о том, как прошел год: что произошло, что можно назвать своими успехами, а, чего не удалось достичь. Хочется как-то назвать уходящий год. Успешным, продуктивным, или просто хорошим. Но я заметил, что сделать это становится все труднее и труднее.

Например, 2021 год принес мне много радостных событий, много успехов. Но я не могу сказать, что я завершил год счастливым человеком: у меня было много страхов, навязчивых идей, я не чувствовал себя спокойным. В отличие от этого, только что закончившийся 2022 год был совсем другим: произошли события, которые я бы не хотел переживать, однако завершил я год спокойным и благодарным человеком. Может быть, потому что я все больше и больше понимаю, что важно не то, что происходит в моей жизни, а то, как я к этому отношусь, способен ли я пережитое конвертировать в опыт и сохранять хорошую духовную форму. В 2022 году я нашел нового спонсора, под его руководством снова прошёл двенадцать шагов, нашел онлайн-группу, которая стала еще одной моей домашней группой, у меня появились новые подспонсорные, которые помогают мне выздоравливать. Как описать такой год одним словом? Может быть, это и не нужно делать, потому как процесс важнее результата.

Я оглядываюсь на наш год в редакции «Винога» с похожими чувствами. Кажется, не произошло ничего выдающегося: нам еще не удалось увеличить нашу аудиторию в десять раз или получить награду, как лучший в мире журнал AA (конечно, таких наград не существует, по крайней мере, пока). Тем не менее, «Винога» стала местом, где можно не только читать, но и слушать новые статьи. В этом году наша редакция получила первые статьи, написанные по собственной инициативе авторов. В этом году

я узнал, что одна девушка, прочитав статью в нашем электронном журнале, решила посетить своё первое собрание АА и до сих пор продолжает это делать. Именно в этом году мы открыли для себя новых авторов – членов АА, у которых получается замечательно писать. В этом году я много раз испытывал благодарность и был искренне тронут, перечитывая наши статьи. Я испытывал благодарность за то, что оказался среди замечательных алкоголиков, которые выздоравливают и помогают выздоравливать другим.

В этой подборке собраны статьи, которые заставили нашу редакцию как улыбаться, так и грустить, но самое главное – эти статьи содержат уникальный опыт, который, по нашему мнению, может помочь другому алкоголику выздоравливать. Мы рады, что подборка статей журнала «Винога» уже становится традицией. Мы благодарны всем, кто читает, пишет или слушает нас. Вместе с вами мы с большим интересом вступаем в Новый 2023-й год!

От имени редакции, Дмитрий


VĪNOGA IZLASE RUS Vol.3 2022 jul.-dec.
.pdf
Download PDF • 5.08MB


Recent Posts

See All

Bình luận


Bình luận đã bị tắt.
bottom of page