top of page

Ko es liešu savā bākā 2024. gadā? / Чем я заправлюсь в 2024 году?

Domājot par Jauno gadu, es domāju par seksu.Mana pirmā reize bija alkohola reibumā. Arī visas nākamās reizes līdz trīsdesmit sešu gadu vecumam es centos nebūt skaidrā. Ne vienmēr tas izdevās. Ilgstošas attiecības un kopdzīve piespieda mani izdarīt izņēmumus. Taču pirmajā reizē ar jaunu partneri es pilnīgi noteikti biju pālī. Cik vien tas bija manos spēkos, es vispār izvairījos no jebkāda cilvēciska kontakta, ja manās asinīs neriņķoja etanols. Alkohols nudien bija manas sociālās dzīves degviela.


Skaidrībā man visvairāk ir bijis bail no intīma kontakta ar vīriešiem. Nevis tieši no fiziskās saskarsmes, bet no potenciāla atraidījuma un sāpēm, ko varētu piedzīvot, ja mani atraidītu kāds, kuru esmu pielaidusi tik tuvu. Gribējusi pielaist tik tuvu. Paradoksāli, ka vienlaicīgi tieši pēc šīs intimitātes, pēc attiecībām es visvairāk esmu tiekusies. Varbūt pat vairāk kā pēc kontakta ar Augstāko Spēku. Nudien nezinu, kā man ar šādām prioritātēm ir izdevies palikt skaidrā.


Lai gan – zinu! Kopš skaidrības sākuma es neesmu pārstājusi apmeklēt AA sapulces, meklēt glābiņu soļos, AA literatūrā un spīkeru ierakstos, kalpošanā, pie garīgajiem sponsoriem un AA draugiem. Varbūt tas nozīmē, ka vismaz neapzināti man skaidrība tomēr ir bijusi pirmajā vietā.


Manas bailes nav pazudušas. Esmu iesniegusi sūdzību savam Augstākajam Spēkam, ka šajā ziņā apsolījumi man piepildās drīzāk lēnāk, nekā ātrāk. Man liekas, Viņš gardi nosmējās par manu laika izjūtu. Kamēr gaidu brīvlaišanu, man ir tikai divi varianti. Vai nu atsākt dzert un ļaut etilspirtam mani dzīt un vadīt un atkal piedzīvot rītus, kad pamostos sazin kur, blakus sazin kam un no seksa neatceros pilnīgi neko. Kas, iespējams, nemaz nav melnākais scenārijs alkohola dieva režijā. Vai arī otrs variants. Caur pareizām darbībām meklēt un paļauties uz Augstāko Spēku, kā es Viņu saprotu, un saņemt pietiekami daudz drosmes, lai piedzīvotu savas bailes, tiktu tām cauri un atklātu, ka nebija nemaz tik traki. Bet, ja paveiksies (vai būšu bijusi īpaši drosmīga), varbūt pat piedzīvošu brīnumu. Bailes ir slikts padomdevējs, kā man nesen teica kāds AA biedrs.


Es gribu veltīt šo sleju, kas ievada “Vīnogas” 2023. gada otrās puses rakstu izlasi, visām tām alkoholiķēm un alkoholiķiem, kuriem tāpat kā man lielākais izaicinājums skaidrībā ir cilvēcisks, intīms kontakts. Pat ja mūsu rakstu izlasē neizdodas atrast tiešu atbildi uz jautājumu, kas nomoka, manā pieredzē viena vai divu rakstu (par jebkuru tēmu) izlasīšana vai noklausīšanās Sound Cloud platformā, ir lieliskas, ātras iedarbības zāles pret apsēstu domāšanu. Nereti esmu izjutusi tādu īstu, pamatīgu pateicību par vienotības sajūtu, kas manī raisās, izlasot kāda mūsu brīnišķīgā autora rakstu un, protams, neizbēgami identificējoties. Es vairs neesmu viena savās bailēs.


Un mums visiem – “Vīnogas” autoriem un lasītājiem – es novēlu Jaunajā gadā drosmi runāt atklāti par to, kas visvairāk satrauc. Runāt vismaz ar vienu no mums. Bet varbūt pat ar daudziem. Mēs gaidīsim Tavu rakstu!


Redakcijas vārdā –

Debora


VĪNOGA IZLASE VOL.5 LV (Print)
.pdf
Download PDF • 1.72MB

 

Когда я думаю о Новом годе, я думаю о сексе. Мой первый раз случился под воздействием алкоголя. Все последующие разы, до тридцати шести лет, я старалась не быть трезвой. Не всегда получалось. Длительные отношения и совместное проживание заставляли меня делать исключения. Но в первый раз с новым партнером я точно напивалась. Насколько это было в моих силах, я вообще избегала любых контактов с людьми, если в моей крови не бурлил этанол. Алкоголь действительно был топливом моей социальной жизни.


В трезвости больше всего я боялась интимных контактов с мужчинами. Не непосредственно физического контакта, а потенциального отвержения и боли, которую я могла бы испытать, если бы меня отверг кто-то, кого я подпустила так близко. Хотела бы подпустить кого-то так близко. Парадоксально, но в то же время именно к такой близости, к таким отношениям я стремилась больше всего. Может быть, даже больше, чем к контакту с Высшей силой. Не знаю, как мне удавалось оставаться трезвой при таких приоритетах.


Хотя нет, знаю! С самого начала трезвости я не переставала посещать собрания АА, искать спасения в Шагах, в литературе АА и записях спикеров, в служении, в общении с духовными спонсорами и друзьями АА. Возможно, это означает, что, по крайней мере бессознательно, трезвость для меня была на первом месте.


Мои страхи не исчезли. Я предъявила претензцию своей Высшей Силе, что обещания в моём случае сбываются скорее медленнее, чем быстро. Думаю, Она с удовольствием посмеялась над моим чувством времени. Пока я жду своего освобождения, у меня есть только два варианта. Либо я могу снова начать пить и позволить этиловому спирту управлять и направлять меня, и снова переживать утро, когда я просыпаюсь неизвестно где, неизвестно с кем, и ничего, что касается секса, не помню. Что, вероятно, не худший сценарий в исполнении бога алкоголя. Или другой вариант. Благодаря правильным действиям, поиску и доверию Высшей силе, как я ее понимаю, приобрести смелость испытать свои страхи, проработать их и обнаружить, что все это не так уж и страшно. А если мне повезет (или я буду особенно смелой), я даже смогу пережить чудо. Страх – плохой советчик, как сказал мне недавно один из членов АА.

Я хочу посвятить эту колонку, открывающую подборку статей нашего журнала «Vīnoga» за вторую половину 2023 года, всем тем женщинам и мужчинам АА, которые, как и я, считают, что самым большим испытанием в трезвости является человеческий, интимный контакт. Даже если наша подборка статей не дает прямого ответа на наболевший вопрос, по моему опыту, чтение одной-двух статей (на любую тему) или прослушивание их на платформе Sound Cloud – отличное, быстродействующее лекарство от навязчивых мыслей. Я часто испытываю настоящее, глубокое чувство благодарности за ощущение единства, которое приходит ко мне, когда я читаю статью кого-нибудь из наших замечательных авторов, и, конечно, неизбежно идентифицирую с ним себя. Я больше не одинока в своем страхе.


И я желаю всем нам – авторам и читателям журнала «Vīnoga» – в новом году набраться смелости и высказаться о том, что волнует нас больше всего. Поговорить хотя бы с одним из нас. А может быть, и со многими. Мы с нетерпением ждем Твоей статьи!


От имени редакции –

Дебора


VĪNOGA IZLASE VOL.5 RUS (Print)
.pdf
Download PDF • 1.60MB

Recent Posts

See All

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page