top of page

“Latvijas Vīnoga” (1997– 2017)

Latvijas Anonīmo alkoholiķu žurnāls aavinoga.org nav radies tukšā vietā. Par tā priekšvēsturi stāsta ilggadējs izdevuma “Latvijas Vīnoga” redaktors.

Latvijas Anonīmo alkoholiķu sadraudzība piedzima 1988. gadā. 1991. gadā bija deviņas AA grupas, 1998. gadā – jau 25, tāpēc bija pienācis laiks, kad ar informācijas nodošanu no mutes mutē par notikumiem un procesiem sadraudzībā kļuva stipri nepietiekoši. 1991. gadā jubilejas reizē jau bija iznākusi Latvijas AA avīze “Anonīmie Alkoholiķi” četru lappušu apjomā, bet tas bija vienas reizes pasākums. Bija nobriedis jautājums par regulāru izdevumu. Tā 1997. gada beigās parādījās mēnešraksts “Latvijas Vīnoga”. Krietni ilgu laiku tā bija vienkārši A4 lapa uz divām lappusēm, vēlāk uz četrām vai astoņām lappusēm.

Pieredze, ar kādu saturu, ievērojot tradīcijas, piepildīt mēnešrakstu, nāca pamazām. Ar informāciju par saietiem, konferenci, uzticības tālruni, jaunajām AA grupām, pieejamo literatūru un citiem faktiem problēmu, protams, nebija. Taču ar pārējo saturu gan. Mācība nāca caur kļūdām. Ilustrācijai daži piemēri. Tika publicēti fragmenti no AA neapstiprinātas literatūras, informācija par pasākumiem citās Divpadsmit soļu sadraudzībās, arī rehabilitācijas centros, izvilkumi no preses par ārzemju slavenībām, kas iesaistījušās AA. Tās bija pieaugšanas grūtības un tradīciju iedzīvināšana no teorijas praksē, kas nemazināja “Latvijas Vīnogas” lomu sadraudzības biedru informēšanā.

“Latvijas Vīnogas” pirmsākumos elektroniska informācijas aprite vēl bija zīdaiņa autiņos, tāpēc mēnešraksta tapšana un izplatīšana pirmos gadus tagad šķiet stipri eksotiska. Redaktors informāciju saņēma mutiski, telefoniski, meklēja pats, ievadīja datorā, tad disketē un devās pie maketētāja. Tālāk no disketes mēnešrakstu izdrukāja un kopēja vai nu pie kāda darba vietā vai publiski pieejamā šāda pakalpojuma sniegšanas vietā. Tam sekoja marku līmēšana un adreses rakstīšana uz aploksnēm, gājiens uz pastu. Kad sadraudzībai izveidojās savs birojs ar printeri un kopētāju, darbs kļuva vieglāks. No 2002. gada mums ir pašiem sava mājaslapa. Tajā varēja ievietot arī “Vīnogu”, lai grupas pašas varētu to izdrukāt, taču vēl ilgi daudzām grupām tādu iespēju nebija un sūtīšana pa pastu beidzās stipri vēlu.

“Latvijas Vīnogas” pēdējais 227. numurs iznāca 2017. gada vasarā.

Turpmāk tika realizēta koncepcija par diviem izdevumiem:

  • “AA Vēstis” – ziņas par grupu ziedojumiem, jubilāriem, jaunām sapulcēm, plānotiem AA notikumiem un citām aktualitātēm, ko birojs izsūta grupām e-pastā reizi mēnesī; 1. numurs iznāca 2017. gada rudenī;

  • “Vīnoga” – dzīvesstāsti, raksti par soļiem un tradīcijām, AA biedru pieredze visā pasaulē, respektīvi, drukātā sapulce maza žurnāla formātā dažas reizes gadā; 1. numurs iznāca 2018. gada pavasarī.


Arvīds, izdevuma “Latvijas Vīnoga” redaktors no 1998. līdz 2006. gadam


Recent Posts

See All

Kommentare


Die Kommentarfunktion wurde abgeschaltet.
bottom of page