top of page

Pārkāpt mājas grupas slieksni

AA biedrs dalās pieredzē, kā skaidrības laikā viņam mainījušās mājas grupas un to nozīme.


Jau skaidrības sākumā sāku apmeklēt vairākas AA sapulces, tādēļ varu teikt, ka man vienlaicīgi bijušas vairākas, ja var tā teikt, mājas grupas – “12 un 12” un “Dārza grupa”. Katra no šīm grupām aizpildīja kādu noteiktu manu iekšējo vajadzību. Tajās iesaistījos kalpošanā, piedalījos grupas sirdsapziņas sapulcēs, pazinu vairumu grupas biedru un varbūt biju dažādos veidos tuvāks viņiem, nekā kādas citas sapulces dalībniekiem. Domāju, ka man tas bija svarīgi, jo palīdzēja iejusties AA. Manā gadījumā tā, iespējams, bija galvenā mājas grupas nozīme. Jāsaka, ka sponsoru arī vispirms meklēju mājas grupas ietvaros.


Skaidrības laikam pieaugot, mājas grupas nozīme man samazinājās, jo sapratu, ka gribu apmeklēt daudz dažādu AA sapulču, kurās dažādi AA biedri dalās savā pieredzē, kuru es nevarētu dzirdēt, esot tikai vienā grupā. Sajutu nepieciešamību visu laiku kaut kādā veidā darboties kalpošanā – ja man nebija kāda kalpošanas vieta Latvijas AA struktūrā, tad kaut kādā veidā centos kalpot citās grupās, arī tajās, kuras nebija manas mājas grupas, jo man kalpošana ir viens no būtiskiem instrumentiem, kas palīdz palikt skaidrā.


Pirms kāda laika biju paredzējis pavadīt lielu vasaras daļu kādā mazpilsētā, kur nebija AA sapulces. Sazinoties ar vietējo sociālo dienestu, saņēmu lielu pretimnākšanu, un vasaras sākumā tika nodibināta grupa, kura kādus trīs mēnešus bija mana mājas grupa. Cerēju, ka pēc tam grupa varēs pastāvēt pati, taču diemžēl ar trim mēnešiem bija par maz, lai grupā parādītos pietiekams skaits biedru, kas varētu nodrošināt tās turpmāko pastāvēšanu.

Ap desmito skaidrības gadu vairs nejutu nepieciešamību pēc vienas mājas grupas, bet baudīju visu Latvijas AA tās kopējā biedru pieredzē.


Kad sākās pandēmija, sāku regulāri piedalīties “Maratonsapulce online” sapulcēs, kā arī parādījās iespēja ar datora vai telefona palīdzību tikt daudzās pasaules AA sapulcēs. Pateicoties tam, ieguvu milzīgi daudz pieredzes, neizejot no mājām. Tagad apmeklēju visdažādākās sapulces visā pasaulē un gūstu milzīgu pieredzi no pasaules AA biedru pieredzēm.


Reiz kādā ārzemju Zoom sapulcē ar dzīvesstāstu dalījās sieviete, kura bija skaidrā 65 gadus un bija stāvējusi lūgšanu aplī kopā ar mūsu sadraudzības līdzdibinātāju Bilu V. Sapratu, ka šādu pieredzi varu iegūt, tikai tad, ja pārkāpju savas mājas grupas slieksni un eju plašajā, pieredzes bagātajā AA pasaulē.


Monvīds


Raksta audio versija:Recent Posts

See All

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page