top of page

Pirmās AA krievu grupas Latvijā

Vecbiedrs stāsta par pirmo Latvijas AA krievu grupu rašanās apstākļiem un iemesliem.1990. gadā Latvijā sāka notikt sapulces arī krievu valodā. Tā bija maza AA grupa ar nosaukumu “Anoņimnije Alkogoļiki Rigi”. Tāpat kā pirmā latviešu grupa “Apziņa” (1988) tā satikās Rīgā, Sarkandaugavā, Aptiekas ielā 7/9, kur tolaik atradās un joprojām atrodas narkoloģiskās palīdzības iestāde. Tajā vasarā notika Pasaules AA saiets, kurš ik pa pieciem gadiem norisinās kādā ASV vai Kanādas pilsētā. Tika saņemts izsaukums, un grupas aktīvākais biedrs – Igors – aizbrauca uz ASV. Viņš neatgriezās, un par viņu nekas vairs nav dzirdēts. Arī grupa beidza pastāvēt, jo pārējie jau iepriekš sāka turēties savrup un turpināja satikties citā sapulcē, bet 1991. gada aprīlī dibināja krievu grupu “Bazis-12”, kura daudzus gadus no krievu grupām bija pati lielākā.

Grupas “Bazis-12” kodols, ko sauksim par komiteju, bija Genādijs Platoničs, Gaļina un Jurijs. Genādijs bija laikam vienīgais, kuru aiz cieņas uzrunāja vārdā un tēva vārdā, jo viņš bija vecāks vīrs, kuram bez alkoholisma bija arī barga pieredze padomju laika izsūtījumā uz Sibīriju. Pirms grupas rašanās ar viņu individuāli strādāja un ievirzi deva toreizējais Latvijas galvenais narkologs Jānis Strazdiņš. Šī raksta autors kopā ar Genādiju Platoniču dzīvoja vienā istabiņā Minskā, kad 1990. gadu sākumā abi bija aizbraukuši palīgā baltkrievu draugam Staņislavam noturēt pirmo AA sapulci Baltkrievijā. Staņislavs tolaik nedzēra piecus gadus pats saviem spēkiem un bija atbraucis uz Rīgu meklēt palīdzību. No Rīgas toreiz Minskā bija arī Mārtiņš J., bet no ASV – Leo K.

Savukārt Jurijs M. kopā ar vēl vienu biedru un četriem draugiem no Rīgas “Apziņas” un Jelgavas “Atkarīgajiem” 1990. gada augustā apmeklēja AA grupas “Moskovskije načinajuščije” trīs gadu jubileju ar daudzu ārzemju alkoholiķu piedalīšanos, kur guva lielu impulsu AA darbībai Latvijā.

Gaļina pēc aktīvas darbošanās grupā kādu laiku strādāja Gaiļezera slimnīcas barakās, alkoholiķu rehabilitācijas programmā, kur aicināja alkoholiķus pēc slimnīcas iekļauties AA. Divi citi grupas “Bazis-12” dalībnieki 1990. gados izdeva vairākus AA žurnāla “Spasatelnij Krug” numurus.

Bazis-12” dalībnieki vēlāk radīja vēl trīs grupas: “Vibor”, “Parus” un “Majak”. Pati “Bazis-12” piedzīvojusi pārvērtības, pat nosaukuma maiņu 2011. gadā, grupas izjukšanu un atjaunošanos nelielā sastāvā, kas līdz pat pandēmijas vilnim noturēja sapulces Vidrižu ielā 3.

Pirmā krievu grupa ārpus Rīgas radās Jelgavā 1993. gada rudenī. Tolaik divi AA dalībnieki – Valdis Č. un Aivars E. – “bija uzvilkuši arī otru cepuri”, jo strādāja rehabilitācijas programmā kā alkoholterapeiti. Kādu dienu abi bija nolēmuši pastāstīt par AA vēl citiem alkoholiķiem, kuri mēnešiem ilgi uzturējās kopā lielā palātā, lietoja zāles un pakļāvās arī darba terapijai. Ātri tapa skaidrs, ka latviski gandrīz neviens nesaprot. Aivars uzrakstīja un pastūma Valdim zīmīti, uz kuras bija rakstīts: “Vajadzētu AA sapulces arī krievu valodā.” Atbilde sekoja momentā: “Pirmā sapulce šovakar 18.00.” Neviens cits no tobrīd klātesošajiem AA neuzkavējās ilgāk par vienu reizi, taču grupa izveidojās no četriem cilvēkiem, kuri tobrīd pabeidza rehabilitācijas programmu un bija iepazīstināti ar pirmajiem pieciem soļiem. Vienam no viņiem – Ērikam – ienāca prātā trāpīgs grupas nosaukums – “Magnēts”. No pirmās četrotnes aktīvākā bija Valentīna. Neskatoties uz to, 1994. gadā grupa bija pajukusi, sapulcēs bija tikai daži, kuri arī ik pa laikam norāvās. Tad, pēc rehabilitācijas programmas, AA iesaistījās Anatolijs, kurš sāka iet uz “Magnētu”, jo cerēja, ka to apmeklēs arī viņa sieva, kurai derēs sapulces krievu valodā. Sieva tomēr neiesaistījās, taču grupa atdzima un Anatolijs kļuva par “Magnēta” līderi uz daudziem gadiem. Viņš tāpat kā Aivars S., kurš “Magnētam” pievienojās dažus gadus vēlāk, spēja daudz laika veltīt gan kalpošanai, gan jaunatnācējiem, arī ārpus sapulcēm.

Krievu grupā aktīvi iesaistījās vēl vairāki latvieši – gan tie, kuriem bija jauktās ģimenes, gan tie, kuri citur nejutās tik labi.

Grupa “Magnēts” Latvijā ir rekordiste – pēc vietu skaita, kur mūsu draugi ir pulcējušies. To ir pāris desmiti. Sapulču vietu fotouzņēmumi bija redzami uz liela plakāta Jelgavas AA sadraudzības 25 gadu jubilejā, kura kopā ar Latvijas AA 26 gadu jubileju tika svinēta 2014. gada oktobrī Jelgavas pilī.

Aivars E.


Recent Posts

See All

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page