top of page

Uzdāvini Vīnogu! / Подари журнал «Винога»!
Pirms trim gadiem – 2021. gada jūlijā – izsūtījām pirmo “Vīnogas” jaunumu e-pastu: “Ar prieku paziņojam, ka Latvijas Anonīmo alkoholiķu žurnāls “Vīnoga” turpmāk būs pieejams interneta žurnāla formātā.” Joprojām esam pieejami, un “Vīnoga” ir labs piemērs, kā, katram regulāri darot savu darbiņu, kopā varam radīt kaut ko foršu, kas var palīdzēt daudziem. Odziņu pa odziņai ir sanācis jau diezgan prāvs vīnogu ķekars. 

Tekstu pa tekstam, mēnesi pēc mēneša esam tīmekļvietnē publicējuši 330 pieredzes stāstu. Šī, savukārt, ir jau sestā “Vīnogas” rakstu izlase – tādas pdf formātā gatavojam latviešu un krievu valodā reizi pusgadā. Pirms dažām dienām man zvanīja kāds AA biedrs un prasīja, kad tad būšot jaunā “Vīnoga”? Cietumā džeki gaidot. Šīs izlases ikviens var izdrukāt un uzdāvināt savas AA grupas biedriem, aiznest uz cietumu vai ārstniecības iestādi. Esam uzsākuši arī darbu pie drukātas rakstu izlases tieši par cietumu tēmu. Ceram to izdot šogad. Un redakcijas biedrs Oskars, kurš kalpošanas ietvaros uztaisīja gan “Vīnogas” interneta lapu, gan tās dizainu un maketē visas izlases, apņēmies apgūt arī tipogrāfiski drukājamu grāmatu maketēšanas nianses. 

Kaut kā dabiski mūsu redakcijas biedram Dmitrijam radās ideja, ka rakstus taču var arī ierunāt. Un kopš 2022. gada septembra “Vīnoga” ir arī klausāmā formātā. Izrādījās, ka AA cilvēki ir ne tikai lieliski rakstītāji, bet mums ir arī vesela talantīgu izpildītājmākslinieku – rakstu ierunātāju – komanda. Un viņi to dara kā priekos, tā grūtībās. Paklausies kādu no 119 (tiešām jau 119?!) stāstu ierakstiem SoundCloud! Un zini, ka kāds no tiem ir ierunāts, tupot skapī, tumsā un bezgaisā – jo tajā brīdī tā bija vienīgā vieta, kur Ilze to varēja izdarīt bez traucējošu trokšņu fona. No kāda cita ieraksta izgrieztajos materiālos palicis ierunātāja Kaspara paziņojums, ka viņš bildinājis draudzeni un viņa teica – jā. Cik romantiski! No failu melnrakstiem Dimam gadās izgriezt arī pa kādam lamu vārdam – nu, kā lai nelamājas, ja tekstu atkārto jau piekto reizi, bet atkal kaut kas ķeras (mēs neesam svētie).  

Tiešām neesmu skaitījusi, cik cilvēku šo gadu laikā ir likuši kopā spēkus, lai “Vīnoga” dzīvotu dažādos formātos, divās valodās, lai tā būtu sasniedzama ne tikai telefonā vai datorā, bet arī tiem, kam tehnoloģijas nav pieejamas vai vienkārši nepatīk. Alkoholiķi ir radoši cilvēki – rakstu tulkotājiem un redaktoriem nereti nākas palauzīt galvu, kā veikli iztulkot kādu no starptautiskā AA žurnāla Grapevine rakstos lasāmajām vārdu spēlēm. Mēs darbojamies pēc četru acu principa – katru rakstu pārlasa divas redaktores, savstarpēji vienojoties par labojumiem. Ar Deboru sarakstāmies un sajūsmināmies par rakstiem gan labojumiem pievienotajos komentāros, gan e-pasta vēstulēs:  “Nu, šis ir skaisti! … piekrītu par visiem lieliem burtiem Dievam… lielisks gabals… dikti feins… cool… Nosūtu ar dažiem papildu labojumiem… Aaaaaaa! Cik labs lielais raksts!… Liels paldies – īpaši par mīļoto mīļākā vietā… ” utt. u. t. jpr. 

Vesels izaicinājums ir piemeklēt rakstu ilustrācijas, kas atbilstu to nereti gana spilgtajiem virsrakstiem. Tas ir brīdis, kad mūsu ilustrāciju redaktore Zita smaidot noelšas – nu, kādu bildi te lai piemeklē? “Es nebiju kretīns, bet tagad varbūt esmu” – kā izskatās kretīns no AA? “Visu sakārto Dievs” – tiešām to vecīti ar bārdu likt, kurš kārto pasauli? “Mana pirmā AA konference” – salikt cilvēkus, kuri sēž konferencē? Tas taču ir tik garlaicīgi! Bet ar Augstākā Spēka palīdzību viss izdodas. Tik tiešām.

Jau gadiem runāts, ka vajadzētu savākt Latvijas AA cilvēku dzīvesstāstus. Vajadzētu, bet kaut kā tā lieta neaizgāja. Gluži neviļus “Vīnogā” vienu pēc otra esam savākuši un publicējuši arī visnotaļ apjomīgu Latvijas AA dalībnieku dzīvesstāstu kopumu. Šogad darbu ir uzsākusi Dzīvesstāstu darba grupa, un izskatās, ka daļa no tiem tiks publicēta kā Lielās grāmatas jaunā Latvijas izdevuma ilgi gaidītais personīgo stāstu pielikums. 

“Vīnogu” visi var lasīt bez maksas, un arī visi rakstītāji, redaktori, tulkotāji, ierunātāji smukuma un tehniskā atbalsta nodrošinātāji kalpo, nesaņemot par to nekādu samaksu. Taču jāmaksā ir abonēšanas maksa par interneta platformu, būs jāmaksā par tipogrāfijas izdevumiem cietumiem paredzētajai rakstu izlasei. Paldies visiem – gan individuāliem AA biedriem, gan grupām, kas šo gadu laikā ir ziedojuši AA sadraudzībai mērķziedojumu “žurnāla Vīnoga darbības nodrošināšanai”! “Vīnogas” izdevumi ir iekļauti kopējā sadraudzības budžetā, taču mēs ļoti priecātos, ja žurnāla eksistenci varētu nodrošināt pilnībā tieši ar tā lasītāju mērķziedojumiem. Pavasarī tika apmaksāta platformas divu gadu abonēšanas maksa – 580 eiro. Sadalot uz 24 mēnešiem, tas sanāk mazliet vairāk nekā 24 eiro mēnesī. Nezinu, kā Tu, bet es pilnīgi noteikti nedēļā (kur nu vēl mēnesī) nodzēru vairāk. Ja Tev šo trīs gadu laikā kāds “Vīnogas” raksts ir palīdzējis, noziedo kā pateicības zīmi, cik vēlies un vari, lai mēs varētu rakstīt un publicēt vēl – gan Tev, gan alkoholiķim, kurš joprojām cieš. Ja Tavā grupā lasa “Vīnogu” un dalās par tās tēmām, priecāsimies, ja ziedosiet žurnāla uzturēšanai kā grupa.

Mēs, “Vīnogas” veidotāji, uzskatām šo kalpošanu par dāvanu savā dzīvē. Ar prieku mēs dāvinām “Vīnogu” Tev! Un ziedojums ir Tava iespēja dāvināt “Vīnogu” gan pašam sev, gan citiem. 

Redakcijas vārdā – Maija 


VĪNOGA IZLASE vol.6 LV
.pdf
Download PDF • 1.52MB
Три года назад, в июле 2021 года, мы отправили первое электронное письмо с новостями «Винога». И вот, мы все еще в доступе, и «Винога» – хороший пример того, как, регулярно внося свою лепту, вместе мы можем создать что-то классное, что поможет многим. По одной ягодке за раз мы уже собрали немалую виноградную гроздь. Не зря название нашего журнала переводится как «Виноград». 

Текст за текстом, месяц за месяцем мы опубликовали на сайте 330 историй, основанных на опыте разных людей. Это уже шестой сборник статей «Винога» – каждые полгода мы выпускаем их в формате pdf на латышском и русском языках. Несколько дней назад мне позвонил один из членов АА и спросил, когда будет готов новый выпуск. В тюрьме ребята очень ждут. Любой желающий может распечатать эти подборки и раздать их членам своей группы АА, отнести в тюрьму или в медицинское учреждение. Мы также начали работу над печатной подборкой статей, посвященных именно тюремной тематике. Мы надеемся опубликовать ее в этом году. А наш редактор Оскар, который в рамках своего служения занимался дизайном и версткой сайта «Винога» и всех подборок, намерен освоить все тонкости печатной верстки.  

Как-то у нашего редактора Дмитрия возникла идея, что статьи также можно наговаривать. И с сентября 2022 года «Винога» доступна и в аудиоформате. Оказалось, что люди АА – не только прекрасные авторы, но у нас есть целая команда талантливых исполнителей – артистов озвучки. И они делают это и в радости, и в трудные времена. Послушайте некоторые из 119 (неужели 119?!) историй SoundCloud! Представьте, что какая-то из записей была сделана на корточках в шкафу, в темноте и полумраке – потому что в тот момент это было единственное место, где Илзе могла делать это без отвлекающих фоновых шумов. А Каспар как-то, наговаривая текст, между строк признался, что сделал предложение своей девушке и она согласилась. Как романтично! А порой Диме приходится из присланных файлов вырезать бранные слова – ну как не материться, когда повторяешь текст в пятый раз, но он всё не поддаётся наговору (мы же не святые).  

Я правда не считала, сколько людей за эти годы приложили усилия, чтобы «Винога» жила в разных форматах, на двух языках, чтобы она была доступна не только в телефоне или на компьютере, но и для тех, кто не имеет доступа к технике или просто ее не любит. Алкоголики – творческие люди: переводчикам и редакторам статей часто приходится ломать голову над тем, как правильно перевести некоторые игры слов в статьях международного журнала АА «Грейпвайн». Мы работаем по принципу «четырех глаз» – два редактора читают каждую статью и согласовывают исправления. Мы с Деборой переписываемся и восторгаемся статьями, как в комментариях к исправлениям, так и в электронных письмах: «Ну, это прекрасно! ... Я согласна насчет всех заглавных букв в слове «Бог»... Отличная статья... Очень круто... Cool... Я отправлю ее с некоторыми дополнительными исправлениями... Аааааа! Какая хорошая большая статья!... Большое спасибо – особенно за любимого вместо любовника...» и т. д. 

Найти иллюстрации, которые бы соответствовали зачастую весьма ярким заголовкам, – непростая задача. И тогда наш редактор иллюстраций Зита улыбается и говорит – ну, какую же картинку мне выбрать? «Я не был кретином, но, возможно, теперь им стал» – как выглядит кретин из общества анонимных алкоголиков? «Бог в ответе» – действительно ли миром управляет старик с бородой? «Моя первая конференция АА» – посадить людей, которые сидят на конференции, вместе? Это так скучно! Но с помощью Высшей Силы все получается. Действительно.

Уже много лет ведутся разговоры о том, что надо собирать истории жизни латвийских анонимных алкоголиков. Надо, но как-то пока не выходит. Совершенно непреднамеренно мы собрали и опубликовали одну за другой в «Винога» очень большую коллекцию историй жизни латвийских членов АА. В этом году рабочая группа по жизненным историям начала свою работу, и, похоже, некоторые из них будут опубликованы в качестве долгожданного дополнения к личным историям в новом латышском издании Большой книги. 

Журнал «Винога» можно читать бесплатно, и все авторы, редакторы, переводчики, корректоры и сотрудники технической поддержки работают без оплаты. Тем не менее, существует абонентская плата за интернет-платформу, нам понадобятся средства на печатную версию подборки статей для тюрем. Спасибо всем, как отдельным членам АА, так и группам, которые на протяжении многих лет делали пожертвования в пользу АА для «поддержания журнала Vīnoga»! Наше издание включено в общий бюджет содружества, но мы будем очень рады, если существование журнала будет поддерживаться исключительно за счет целевых пожертвований его читателей. Весной была оплачена двухлетняя подписка на платформу – 580 евро. Если разделить эту сумму на 24 месяца, то получится чуть больше 24 евро в месяц. Не знаю, как вы, а я в свое время уж точно пропивала больше за неделю (не говоря уже о месяце). Если за эти три года вам помогла хоть одна наша статья, пожалуйста, пожертвуйте как можно больше в знак благодарности, чтобы мы могли писать и публиковать больше – и для вас, и для алкоголиков, которые все еще страдают. Если ваша группа читает нас журнал «Винога» и делится на его темы, мы будем рады, если вы пожертвуете на поддержание журнала всей группой.

Мы, члены редакции, считаем это служение подарком в своей жизни. Мы счастливы дарить журнал «Винога» вам! А ваше пожертвование – это ваша возможность подарить его себе и другим. 

От имени редакции – Майя
VĪNOGA IZLASE vol.6 RUS
.pdf
Download PDF • 2.14MB
Recent Posts

See All

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page