top of page

Palīdzi veidot "Vīnogas" saturu 

Sūti savu dzīvesstāstu vai rakstu par atveseļošanās, vienotības vai kalpošanas tēmām uz redakcija.vinoga@gmail.com.

 

“Vīnoga” ir lieliska iespēja kalpot sadraudzībai un stiprināt savu skaidrību, daloties ar atveseļošanās pieredzi, spēku un cerībām.

 

“Vīnoga” publicē rakstus latviešu un krievu valodā. 

 

Redakcija patur tiesības izvērtēt materiāla atbilstību “Vīnogas” formātam un atteikties publicēt nepiemērotus rakstus. “Vīnoga” nepublicē dzeju, daiļliteratūru, piemiņas un informatīvus paziņojumus (reklāmu).

Участвуй в создании содержания журнала «Vīnoga»

Присылай нам свою историю или рассказ на тему выздоровления, единства или служения на адрес 

redakcija.vinoga@gmail.com.

 

«Vīnoga» это отличная возможность служить содружеству, укреплять свою трезвость, делясь опытом выздоровления, силами и надеждой.  

 

«Vīnoga» публикует статьи на латышском и русском языках. 

 

Редакция оставляет за собой право оценить материал на соответствие формату журнала «Vīnoga» и отказать в публикации несоответствующих статей. «Vīnoga» не занимается публикацией стихов, художественной литературы, объявлений и рекламы. 

Writing on Computer
bottom of page