top of page

Par Mums:

AAvinoga.org jeb “Vīnoga” ir Latvijas Anonīmo alkoholiķu sadraudzības interneta žurnāls. To sagatavo, rediģē un lasa gan AA biedri gan citi, kurus interesē AA atveseļošanās programma. “Vīnoga” atspoguļo Anonīmo alkoholiķu pieredzi ar atveseļošanos, vienotību un kalpošanu. “Vīnoga” ir dažādu un bieži vien atšķirīgu viedokļu apmaiņas platforma. Šeit publicētais nav AA priekšraksti, un autoru viedokļi var nesakrist ar citu AA biedru vai redakcijas redzējumu. 

 

Latvijas AA izdevums “Vīnoga” regulāri iznāk kopš 1997. gada. Laika gaitā tā formāts mainījies no pašu maketētām un izdrukātām lapām, kas tika izsūtītas pa pastu, līdz tipogrāfiski iespiestam žurnālam. Kopš 2021. gada vasaras “Vīnoga” turpina darbību kā interneta žurnāls. Vienlaikus netiek atmestas cerības, ka ar laiku paralēli varētu tikt atjaunota arī žurnāla drukātā versija.

О нас:

AAvinoga.org или «Vīnoga» – это интернет-журнал латвийского содружества Анонимных Алкоголиков. Его выпускают и читают как члены содружества АА, так и все, кого интересует программа выздоровления АА. «Vīnoga» рассказывает об опыте выздоровления Анонимных алкоголиков, о единстве содружества и о служении. Это платформа для обмена разными мнениями. Это не какие-то предписания АА – мнения авторов могут различаться и не совпадать с мнением редакции или других членов АА. 

 

Латвийское издание «Vīnoga» регулярно издаётся с 1997 года. Формат издания менялся: от распечатанных листков, которые пересылались по почте, до журнала, отпечатанном в типографии. С лета 2021 года «Vīnoga» продолжает своё существование как интернет-журнал. Вместе с тем мы не теряем надежды, что со временем мы снова сможем выпускать печатную версию журнала. 

bottom of page