top of page

Par ziedojumiem

Ja vēlies atbalstīt interneta žurnāla “Vīnoga” uzturēšanu, ziedo!

 

Anonīmo Alkoholiķu sadraudzība

Reģ. Nr  40008004960


Banka: Swedbank


konta nr. LV97HABA0551000281899

Pamatojums: žurnāla Vīnoga darbības nodrošināšanai

 

 

 

Visi “Vīnogas” redakcijas biedri un rakstu autori darbojas pēc brīvprātības principa un atlīdzību nesaņem. Finansiāls atbalsts nepieciešams tikai interneta vietnes tehniskajam nodrošinājumam. 

O пожертвованиях

Если хочешь оказать поддержку журналу «Vīnoga», будем рады принять пожертвование! 

 

Anonīmo Alkoholiķu sadraudzība

Reģ. Nr  40008004960

Banka: Swedbank

konta nr. LV97HABA0551000281899

Обоснование: на существование журнала Vīnoga 

 

Все члены редакции журнала «Vīnoga» и авторы статей работают на добровольных началах и деньги за это не получают. Финансовая поддержка необходима на техническое обеспечение и развитие интернет-платформы.

 

Donation Jar
bottom of page