top of page

Par ziedojumiem

Ja esi AA biedrs un vēlies atbalstīt interneta žurnāla “Vīnoga” uzturēšanu, ziedo!

No citiem lasītājiem vai klausītājiem un jaunatnācējiem ziedojumi netiek lūgti.

Latvijas Anonīmo alkoholiķu sadraudzības pilnvaroto padome

Reģ. Nr  40008004960

Banka: Swedbank

konta nr. LV97HABA0551000281899

Pamatojums: žurnāla Vīnoga darbības nodrošināšanai

 

Visi “Vīnogas” redakcijas biedri un rakstu autori darbojas pēc brīvprātības principa un atlīdzību nesaņem. 

 

Nauda tiks izlietota mājas lapas un SoundCloud platformas abonēšanai, kā arī informatīvo materiālu drukai. Pārpalikums tiks izmantots Latvijas AA sadraudzības kopīgo vajadzību nodrošināšanai. 

O пожертвованиях

Если ты являешься членом АА и хочешь оказать поддержку журналу «Vīnoga», будем рады принять пожертвование! Пожертвования от других читателей или слушателей, а также от новичков не приветствуются.

 

Latvijas Anonīmo alkoholiķu sadraudzības pilnvaroto padome

Reģ. Nr  40008004960

Banka: Swedbank

konta nr. LV97HABA0551000281899

Обоснование: на существование журнала Vīnoga 

 

Все члены редакции журнала «Vīnoga» и авторы статей работают на добровольных началах и деньги за это не получают. Деньги будут потрачены для подписки на сайт и платформу SoundCloud, а также на печать информационных материалов. Остаток денег будет использован на общие нуждны содружества АА Латвии. 

 

Donation Jar
bottom of page