top of page

Cik anonīma vēlos būt?

Pieredzes stāsts par dažādiem anonimitātes līmeņiem.Kad vēl biju jaunatnācēja, viena no manām AA draudzenēm tika hospitalizēta. Neatceros visus apstākļus, tikai to, ka kāds sapulcē paziņoja: “Sūzija S. ir slimnīcā.” Tā kā tolaik mēģināju kļūt labāka, rūpīgāka un jaukāka, nolēmu viņu apciemot. Aizbraucu uz slimnīcu, novietoju auto, bet, tuvojoties slimnīcas ieejai, sapratu, ka nezinu ne Sūzijas palātas numuru, ne arī viņas uzvārdu! Es taču nevarēju iet uz reģistratūru un teikt, ka esmu šeit, lai apciemotu savu labu draudzeni Sūziju, ja pat nezinu viņas uzvārdu! Kamēr es tur stāvēju un mēģināju izdomāt, kā lai viņu atrodu (tajos laikos nebija mobilo telefonu), kāds cits mūsējais ienāca slimnīcā, un viņš zināja gan Sūzijas uzvārdu, gan palātas numuru.

Šo stāstu pastāstīju savai draudzenei Šultsijai, kura bija vecbiedre no manas dzimtās Detroitas un bija pazīstama arī ar Dr. Bobu. Viņa palika skaidrā 1940. gadu vidū un stāstīja man, ka ir bijusi kāda nedzerošu cilvēku grupa, kas regulāri devusies uz Akronu uz sapulcēm. Kad izstāstīju viņai par Sūziju un slimnīcas apmeklējumu, Šultsija padalījās ar savu pieredzi, kura bija ļoti līdzīga un par kuru var izlasīt grāmatā “Dr. Bobs un krietnie vecbiedri”.

Šajā grāmatā var lasīt vairākus ar anonimitāti saistītus anekdotiskus atgadījumus, ieskaitot citātu no 1969. gada Grapevine raksta, kas apraksta Dr. Boba S. komentāru (izdevumā latviešu val. 264.–265. lpp.):

“Tā kā mūsu anonimitātes tradīcija skaidri norāda līmeni, kādā jānovelk robeža, katram, kurš māk lasīt un kurš saprot angļu valodu, būtu jābūt acīmredzami skaidram, ka anonimitātes saglabāšana jebkurā citā līmenī ir šīs tradīcijas pārkāpums.[i]

AA biedrs, kurš slēpj savu identitāti no cita AA biedra, izmantojot tikai savu vārdu, pārkāpj tradīciju tieši tādā pašā līmenī kā AA biedrs, kurš atļauj savu vārdu publicēt presē saistībā ar AA lietām.

Pirmais uztur savu anonimitāti virs preses, radio un filmu līmeņa, bet otrais savu anonimitāti uztur zem preses, radio un filmu līmeņa – lai gan tradīcija vēsta, ka mums sava anonimitāte jāuztur preses, radio un filmu līmenī.”

Sapulcē, kurā uzsāku savu skaidrību, vecbiedri mani brīdināja – ir svarīgi saglabāt savu anonimitāti preses, radio un filmu līmenī, bet sadraudzībā, esot kopā ar citiem biedriem un sapulcēs, būtu vēlams lietot savu uzvārdu, lai mani var atrast slimnīcā vai telefonu grāmatā. Viņi arī atgādināja, ka varu izvēlēties lauzt tikai savu anonimitāti un ka man ir jārespektē citu anonimitāte. Lielāko savas skaidrības laiku esmu izvēlējusies lietot abus – gan vārdu, gan uzvārdu –, kad stādos priekšā AA sapulcēs. Taču, kad dalos sapulcēs vai pasākumos, kurus ieraksta, es savu uzvārdu nelietoju.

Bet laiki ir mainījušies, ne? AA vispārējās kalpošanas biroja mājaslapā, ierakstot meklētājā “anonimitāte”, parādās 12 ieraksti, visi lieliski. Mēs dzīvojam citā laikmetā, un mūsdienās tehnoloģijas ir visās mūsu dzīves jomās. Tāpat kā daudziem citiem, arī man nākas saskarties ar situācijām, kurās jāsaprot, cik anonīma vēlos palikt, bet, kad viens jautājums atrisināts, parādās jau kāds cits. Kad runāju ar savu sponsorējamo, vienmēr sev atgādinu, ka vārdi “mana pieredze bija..” vienmēr mani aizved tur, kur vajag. Tādā pašā veidā brošūra “Saprast anonimitāti” balstīta AA pieredzē. (Brošūra angļu valodā lasāma ŠEIT; senāka teksta versija tulkota arī latviešu valodā un drukātā veidā pieejama AA grupās vai nopērkama Latvijas AA birojā – red.),

AA biedru pieredze mums saka sekojošo (Understanding Anonymity, 12. lpp.).

- Cieni pārējo AA biedru tiesības saglabāt savu anonimitāti tādā līmenī, kādā viņi to vēlas.

- Esi piesardzīgs nelauzt anonimitāti, postojot, sarakstoties, blogojot, esi īpaši uzmanīgs nelauzt citu anonimitāti

- Kad runā kā AA dalībnieks ne AA pasākumā, lieto tikai savu vārdu

- Saglabā personīgo anonimitāti rakstos un autobiogrāfijās.

- Izvairies no tādiem amata nosaukumiem kā “AA konsultants”, kad tiec nodarbināts kādā ar alkoholisma slimību saistītā profesijā (iesakām lietot “konsultants alkoholisma jautājumos”).

- Lietojiet uzvārdus sadraudzības ietvaros, it īpaši grupu kalpotāju vēlēšanās vai citos kalpošanas darbos.

Penija P.


[i] Angļu valodā Vienpadsmitā tradīcija skan: “Our public relations policy is based on attraction rather than promotion; we need always maintain personal anonymity at the level of press, radio, and films.” (“Mūsu sabiedrisko attiecību politika balstās uz pievilcību, nevis reklāmu; mums vienmēr jāievēro personiskā anonimitāte preses, radio un filmu līmenī.”) Apstiprinātajā Vienpadsmitās tradīcijas tulkojumā latviešu valodā šobrīd līmeņa jēdziens nav saglabāts.Recent Posts

See All

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page