top of page

AA konference – vieta, kur izpaužas mūsu kopējā sirdsapziņa

Latvijas AA Vispārējās kalpošanas konferences vadītāja Aksela T. pieredze.Biju skaidrā aptuveni 10 gadus, kad tiku pieņemts par Latvijas AA biroja vadītāju. Tikai tad pirmo reizi saskāros ar ikgadējo AA konferenci. Līdz tam pārsvarā kalpoju grupas līmenī, un lielākie AA pasākumi, kurus apmeklēju un kuros kalpoju, bija ikgadējie AA jubilejas saieti. Nebiju apmeklējis nevienu AA nometni un nevienu konferenci. Tomēr apziņā jau bija izveidojies priekšstats, ka AA konference atšķiras no citiem pieminētajiem pasākumiem. Kaut vai tikai ar to, ka biju dzirdējis daudzus biedrus dalāmies pieredzē par šo notikumu, kas notiek, kā izrādās, katru gadu.

Tolaik, kad sāku strādāt par AA biroja vadītāju, šī amata pienākumos ietilpa arī aktīva dalība konferences organizēšanā. Tā kā ne reizi nebiju apmeklējis nevienu no konferencēm, pirmajā gadā ar organizēšanu man vēlīgi palīdzēja vecbiedri ar lielāku pieredzi. Ja nemaldos, tas bija 2017. vai 2018. gads. Tajā laikā pienākumi dalījās sekojoši:

1) AA dienests (vadītāja, vietnieks, komiteju vadītāji) organizēja darba kārtību;

2) praktiskās lietas (dzīvošana, ēdināšana, grāmatu pārdošana, bukletu drukāšana, līgumi ar telpu īpašniekiem utt.) bija AA biroja, tātad manā, pārziņā.

(Jā, tas bija tajās senajās dienās, kad zāle bija zaļāka, politiķi godīgāki un pasākumi notika klātienē.)

Sakot organizēt konferenci, man uzreiz kļuva skaidrs, ka konferences mērķis nav tusiņš vai AA sapulce. Es to varētu nosaukt par visas Latvijas AA sirdsapziņas jeb saimniecisko sapulci. Lai mēs varētu nest vēsti efektīvāk un spēcīgāk nekā tikai vienas grupas līmenī, mums jāapvienojas, jākoordinē sava darbība, jāizdod literatūra, jāuztur AA birojs un biroja vadītāja amats, jāsadarbojas ar AA struktūrām Eiropā un pasaulē. Lai to visu izdarītu un par šiem jautājumiem vienotos, ir nepieciešama AA konference.

Jā, īsumā es to sauktu par Latvijas AA sirdsapziņas sapulci, bet zem šī nosaukuma, iespējams, slēpjas tik daudz ierindas AA biedram nezināma un nesaprotama – konference, kādreiz AA dienests – tagad pilnvaroto padome, dienesta komitejas un darba grupas, konferences darba grupas… Kādu brīdi man tas šķita īsts mudžeklis, bet AA es iemācījos (un joprojām mācos) pacietību, pazemību un drosmi lūgt palīdzību. Arī AA kalpošanā konferences līmenī programma strādā. Teju visi biedri ir saprotoši un gatavi palīdzēt.

Uzskatu, ka AA konference ir tuvākais ideālajai demokrātijai, ko esmu redzējis. Jebkuram AA biedram ir iespēja piedalīties visai sadraudzībai svarīgu jautājumu lemšanā, ja vien ir vēlme kalpot gan savas grupas, gan vispārējā līmenī (piemēram, kā grupas pārstāvim vai konferences organizatoram). Ja mani neapmierina AA literatūras pieejamība, tulkojumi, cenas vai kas cits, es varu kalpot Literatūras komitejas darba grupās, sākumā saprast, kādi aspekti ietekmē lēmumu pieņemšanu, un tad piedalīties to pieņemšanā. Tāpat ir ar jebkuru citu jautājumu.

Kad dzēru, man patika sēdēt krogā vai virtuvē ar kādu pudeles brāli un zākāt visu un visus, kas, manuprāt, dara kaut ko nepareizi. Es zināju labāk. Bet es neko nedarīju. Biju kroga politiķis un aktīvists, kas savas pārgudrās runas parasti pabeidza kaut kur zem galda. AA man māca un dod iespēju piedalīties, nevis tikai čīkstēt. Kā saka, šī ir rīcības programma – un es uzskatu, ka tad, kad stabili esmu nostājies uz sava skaidrības pamata, ko bez maksas palīdzēja uzbūvēt AA, man ir pienākums atlīdzināt, cik vien katrā konkrētajā brīdī ir manos spēkos. Kad atnācu uz AA, bija grupa, bija literatūra, bija mājaslapa (par to gan neesmu drošs, atnācu 2007. gadā, bet tagad mājaslapa noteikti ir). Un tas viss nevar būt vienas AA grupas darbs – tam bija nepieciešama visa Latvijas AA kopiena. Kur šī kopiena pieņem informētus lēmumus, kas nozīmīgi visai sadraudzībai? Pareizi – AA konferencē.

Lai viss nešķistu tik rožaini, varu teikt, ka AA konference ir arī vieta, kurā var daudz mācīties pacietību, iecietību, piedošanu, tikšanu galā ar dusmām, jo, kad sākas runas par naudu, reizēm diskusijas sit augstu vilni. Bet es skaidri zinu, ka nav labākas vietas par AA, kur mācīties manai skaidrībai šīs tik nozīmīgās prasmes – vai tā būtu manas grupas sirdsapziņas sapulce vai lielā Latvijas AA konference.

Aksels

Recent Posts

See All

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page