top of page

Runga vai glābšanas riņķis?

Kā AA kopējā labklājība tiek nodrošināta ar tradīciju palīdzību.


Pasaules AA sapulču telpās nereti ir dzirdēts šāds humors: “Divpadsmit soļi var izglābt mani, bet Divpadsmit tradīcijas glābj mūs citu no cita.” Mūsu kopējā lieta ir alkoholisms, un Divpadsmit soļi ir mūsu kopīgā atveseļošanās programma. Tas, kas atšķiras, ir mūsu personiskās pieredzes, audzināšana, darba un sociālās dzīves vērtības, individuālie mērķi, darba stils, vide, kurā dzīvojam. Tātad – jā, mēs esam ļoti atšķirīgi, vienīgais, kas mūs vieno, ir nāvi nesošais alkoholisms.


Kad 1935. gadā AA sāka darboties un 1939. gadā, pēc Lielās grāmatas izdošanas, plaši attīstīties, AA grupas Ziemeļamerikā auga kā sēnes pēc lietus. Tomēr starp grupām un biedriem radās domstarpības un izrādījās, ka ar atveseļošanās programmu vien nepietiek.

1947. gadā Ņujorkā tika nodibināts AA birojs, kurā kalpoja viens no AA dibinātājiem Bils V., darbā tika pieņemta sekretāre Nellija Vinga. Birojā pienāca daudz sūdzību no AA grupām, un Bils centās uz katru no tām atbildēt, daloties savā pieredzē un rakstot ieteikumu. Pēc kāda laika Bils saprata, ka problēmas un nesaskaņas veidojas kategorijās. Viņš sašķiroja vēstules pēc tematiem un salika tās kaudzītēs. Iznāca tieši 12 kaudzītes.


Tas bija pamats Divpadsmit tradīcijām. Tās tika nosauktas “Divpadsmit punkti, lai nodrošinātu un sargātu mūsu nākotni”. Tātad tas bija grupu glābšanas riņķis. Te izpaudās Bila V. tālredzība – ja iedziļinājās, kāpēc kāda grupa ir izputējusi, varēja atrast, kura vai kuras tradīcijas tika ignorētas. Ja AA grupa savu personīgo uzskatu dēļ izputēs, tad tā būs izdarījusi pašnāvību – ārējie apstākļi nekad nav vainojami.


Lai uzsvērtu Divpadsmit soļu un Divpadsmit tradīciju svarīgumu un nepieciešamību grupās un valstīs, kur AA tika ieviests, tās visā AA pasaulē tika iekļautas statūtos un hartās. Kad Bils V. saprata, ka vajadzīga lielāka izpratne par kalpošanu, 1959. gadā tika sarakstītas Divpadsmit koncepcijas, un 1962. gadā tās apstiprināja konferencē.


Kad mūsu biedrus ievēl kalpošanas amatos, tiek gaidīts, ka viņi būs uzticami kalpotāji un rīkosies AA garā saskaņā ar tradīcijām. Tā tas ir ierakstīts mūsu statūtos un konferences hartā. Personīgie principi jānoliek malā un jālieto AA principi. Ne velti ir uzrakstīta Vienotības deklarācija, kurā teikts, ka no mūsu vienotības ir atkarīgas gan mūsu, gan jaunatnācēju dzīvības. Jo mēs vairs nekoķetējam ar alkoholismu.


Bieži tiek izvirzīts jautājums par tradīciju nozīmi. Ir pat kalpotāji, kuri saka, ka tradīcijas tiek lietotas kā runga – kā tikai kādi pārkāpumi, tā tūlīt liela brēka. Tomēr jāatceras, ka Pirmā tradīcija nepārprotami apliecina – kopējā labklājība ir vissvarīgākā, personiskais labums vai ērtības ne vienmēr beidzas labi. Šī ir “MĒS” programma. Skaidrība sasniedzama tikai kopā. Tāpēc es ceru un ticu, ka Divpadsmit tradīciju gars ir pamats visai mūsu kalpošanai.


AA biedre,

skaidrā 25 gadus un 10 mēnešus

Ja esi AA biedrs un Tev patika raksts, priecāsimies par Tavu ziedojumu. Informāciju atradīsi aavinoga.org sadaļā “Ziedo”. Nauda tiks izlietota mājas lapas un SoundCloud platformas abonēšanai. No citiem lasītājiem vai klausītājiem un jaunatnācējiem ziedojumi netiek lūgti.


Recent Posts

See All
bottom of page