top of page

Galvenais mērķis skaidrībā un sadraudzībā

Redakcija lūdza vairākiem AA biedriem pastāstīt par to, kā viņi saprot savas skaidrības galveno mērķi un kā viņi var piedalīties sadraudzības galvenā mērķa sasniegšanā.


Dažreiz, par spīti tam, ka esmu gājusi soļus un turpinu pielietot AA principus savā dzīvē (cik nu labi to spēju, jo neesmu svētā!), arī mani pārņem nogurums un pārdomas par skaidrības mērķi un par tās jēgu. Šajos brīžos gribas norobežoties no AA un bēgt, taču tieši šāds instinkts ir nepatiess un bēgšana no AA mani novestu pie glāzes. Šādās situācijās es tomēr mēģinu atcerēties, cik mana skaidrība ir brīnumaina un nozīmīga. Manas skaidrības mērķis ir būt noderīgai, būt par liecību tam, ka arī bez alkohola ir iespējama pilnvērtīga dzīve un iespējami risinājumi visām problēmām.


Vai man ir svarīgs AA galvenais mērķis un kā es varu piedalīties tā īstenošanā? Man tas noteikti ir svarīgs! Kā nekā, kad Bils savā skaidrības sākumā bija krustcelēs – meklēt kādu alkoholiķi, ar ko aprunāties, vai iet dzert – viņš tomēr nolēma kādu uzmeklēt, nest vēsti, un ar šo vienu lēmumu ir attīstījusies notikumu ķēde, kas ir novedusi arī mani pie skaidrības. Kā es savā dzīvē piedalos galvenā mērķa īstenošanā? AA galvenais mērķis sastāv no divām daļām – palikt skaidrā (šeit izmantoju soļus, sapulces, AA literatūru u. c.) un palīdzēt sasniegt skaidrību citiem alkoholiķiem (zvanu citiem, esmu pieejama sarunām, sponsorēju, kalpoju, kur un cik spēju, nesu vēsti ārstniecības iestādēs u. c.).


Anonīma autore


Manas skaidrības galvenais mērķis – dzīvot!

Dzīvot skaidru, laimīgu dzīvi, baudīt katru dienu, apzināties katru mirkli, ķert katru manas meitas dzīves momentu, kā arī rādīt viņai pozitīvu piemēru, un, lai gan esmu pirmā, kas nostājusies uz šī ceļa, esmu gatava lauzt ģimenes scenāriju un parādīt, ka pastāv laimīga un priecīga dzīve arī skaidrā prātā.

Kad savā ceļā sastopos ar šķēršļiem un grūtībām, es daru to apzināti un risinu tās ar augstu paceltu galvu, nevis slēpjos alkohola glāzē vai pie pudeles brāļiem.

Vai man ir svarīgs AA galvenais mērķis un kā varu piedalīties tā īstenošanā? Interesants jautājums…

Es drīzāk sāktu ar šo – vai man ir zināms AA galvenais mērķis? Vai es to saprotu? Un tikai pēc tam – vai man tas ir svarīgs?

Manuprāt, man ir svarīgi, lai sadraudzība pastāvētu, jo tieši AA man palīdzēja nonākt līdz skaidrai dzīvei. Man tas izdodas, pateicoties Visumam, grupas Bazis-12 biedriem un sponsora atbalstam.

Visticamāk, šeit darbojas daudz procesu, kurus es pat neapzinos (piemēram, jūsu žurnāls, sociālo centru, valsts u. c. atbalsts), bet tas viss man palīdz.

Ko tieši es daru? Es nesu AA vēsti pasaulē, dalos ar informāciju, atbalstu jaunpienācējus, dodu iespēju pieredzējušākiem biedriem dalīties ar ieteikumiem un padomiem.

P. S. Skaidrība – tās ir jaunas iespējas, tāpēc man ir tikai viena lieta, kuru vēlos teikt tiem, kas lieto alkoholu: glābieties šodien, lai neietu bojā rīt!

Nataša (skaidrā 10 mēnešus un 2 nedēļas)Manas skaidrības mērķis – pilnvērtīga dzīve bez ķīmiskām vielām. Dzīvot šo dzīvi, būt laimīgam, priecīgam un brīvam, pieņemt šo pasauli tādu, kāda tā ir. Mans instruments – nepārtraukts darbs ar Divpadsmit soļu programmu!

Man ir ļoti svarīgs AA galvenais mērķis: aiznest vēsti tiem alkoholiķiem, kuri vēl cieš. Lai to īstenotu, man ir jāiziet soļi ar sponsoru, pašam jāstrādā ar jaunpienācējiem, jāinformē un jāved viņi pa soļiem, regulāri jāapmeklē sapulces, jāpiedalās grupas sirdsapziņā, jānes mūsu vēsts sociālajiem darbiniekiem, mācību iestādēm (organizējot braucienus uz sociālajiem dienestiem utt.).

Vladimirs, grupa “Ulibka”, 10 gadus skaidrā


Savu galveno mērķi – skaidrību un atveseļošanos – es sasniedzu katru dienu – šodien, šajā stundā, šajās minūtēs. Manuprāt, AA nav daudz tādu lietu, kuras varētu pārlikt uz nākotni, tā sakot – mērķa vārdā. Es nevaru palikt skaidrā, dzerot šodien, es nevaru palīdzēt sev un citam, ja neatbildu uz telefona zvanu tagad – kādam, kurš joprojām cieš. Es nevaru veikt Divpadsmito soli, ja vienmēr to atlikšu uz citu dienu. Kaut kādā brīdī manā dzīvē no nākotnes mērķu apcerēšanas dzērumā un tukšas runāšanas bija jāpāriet uz to, ko es izdaru vai kā es rīkojos šodien. Tad arī sapratu, ka mērķis ir darbības vārds. Tas, ko es izdarīšu AA un savas skaidrības labā, ir un būs ceļš uz mērķi, kas turpinās visas dzīves garumā.

Zita


Manas skaidrības mērķis dzīvot saskaņā ar sevi! AA programma man ir iemācījusi, kā to panākt ikdienā un arī tad, kad jūtos nelaimīgs un satraukts par ikdienišķām lietām. Tad zinu, ka galvenais iemesls ir tas, ka esmu novirzījies no programmas, kaut kur esmu bijis savtīgs. Kad paļaujos uz Dievu, tad virzība uz manu mērķi ir pietiekami harmoniska un interesanta. Ceļš manā izpratnē ir daudz būtiskāks par mērķi, jo visu laiku esmu ceļā. Paldies un lai Dievs jūs svētī!

Aldis


Manas skaidrības galvenais mērķis saskan ar AA Lielās grāmatas soļu apsolījumiem, kas man ir piepildījušies un uztur manas dzīves kvalitāti, soli pa solim to vēl uzlabojot. Pa ceļam sasniedzot arī citus, tostarp profesionālos mērķus un ar prieku piedzīvojot tās dienas, kuras, turpinot lietot alkoholu, nebūtu iespējamas.

Jā, man ir svarīgs AA galvenais mērķis, jo tas sasaucas ar manas skaidrības mērķi tādā veidā, ka tā ir atbilde uz jautājumu, kāpēc es neesmu vēl vairāk izdarījis vai neizdaru citās dzīves jomās. Sāku kalpot, būdams skaidrā divus mēnešus, un dažādos veidos turpinu to darīt jau gandrīz 32 gadus. Arī šobrīd esmu gatavs – vairs ne organizēt, bet iesaistīties darba grupās, kuras var nest AA vēsti ārpusē – pašvaldībās un citur (sociālajiem darbiniekiem, policijai, mediķiem, satiksmes drošības dienestam).

Aivars E.


Manas personiskās skaidrības galvenais mērķis ir uzturēt un nostiprināt pamatus, uz kuriem būvētas manas attiecības – ar mani pašu, ar manu Augstāko Spēku, maniem draugiem un līdzcilvēkiem. Šīs ir tās lietas, kuru dēļ ir vērts dzīvot.

Jā, man ir svarīgs AA galvenais mērķis, jo man ir svarīgi palikt skaidrā. Skaidrība bagātina manu dzīvi tā, kā es pat dažreiz nevaru aptvert. Lai gan ne vienmēr ir viegli, es piedalos AA galvenā mērķa īstenošanā, apmeklējot sapulces, uzturot sakarus ar saviem biedriem, praktizējot pateicību par dzīvi skaidrā un ievērojot stigru godīgumu. Man šķiet, es varu palīdzēt citiem alkoholiķiem iegūt skaidrību, daloties ar savu stāstu un pārbaudījumiem un paliekot pati skaidrā.

Medisona F. (Skaidrā kopš 25. 09. 2020)

Kad uzsāku skaidrību, man bija svarīgi pašai sev principiāli nodefinēt, ka manai skaidrībai nav nekāda mērķa. Gadus piecus pirms atnācu uz AA biju mēģinājusi nedzert ar pašas spēkiem. Toreiz man bija 25 gadi un divi mērķi – beidzot pabeigt augstskolu un izveidot attiecības ar cilvēku, kurā tolaik biju iemīlējusies. Nedzēru deviņus mēnešus, bet atsāku, kad vienlīdz skaidrs bija tas, ka diploms būs, savukārt, konkrēto attiecību nebūs.

Var teikt, ka man toreiz bija nepareizas prioritātes, ka vienīgajam mērķim vajadzēja būt skaidrībai, bet arī tagad pati sev es neko ar skaidrību saistītu nesaucu par mērķi. Mērķis ir rezultāts, man skaidrība ir process. Tā ir mana prioritāte numur viens. Man nav konkrētas vīzijas (mērķu), ko vēlos sasniegt savā skaidrībā. Pat ne Apsolījumi, jo es redzu, ka tie manā dzīvē vienkārši īstenojas – brīžiem pilnīgāk, brīžiem mazāk, tad atkal vairāk. Bet es cieši ticu – ja rīkojos, sekojot programmai, ja paļajos uz to, ko man iesaka darīt, tad mans skaidrības process ir labs, mana dzīve ir laba un tai ir jēga. Un tā dienu pa dienai.

AA kopīgais mērķis – nest vēsti alkoholiķiem, kuri joprojām cieš – man ir svarīgs, jo tas ir sadraudzības eksistences pamatprincips. Es noteikti varētu būt aktīvāka tā īstenošanā, līdz šim esmu vienkārši nepretojusies iespējām kalpot mājas grupā un reizēm arī plašākā AA līmenī, nest vēsti gan individuāli, gan ejot uz ārstniecības iestādi vai organizējot grupas pārstāvju vizītes tur. AA literatūras rediģēšanu un tagad darbu “Vīnogas” redakcijā arī uztveru kā darbošanos AA kopējā mērķa labad, bet man noteikti nav nekādu vīziju, ka ar AA palīdzību nedzerošo alkoholiķu skaits pasaulē tuvāko desmit gadu laikā varētu pieaugt, piemēram, par tik un tik miljoniem. Esmu ievērojusi, ka laiks, ko veltu šādiem darbiem, tā īsti neatņem laiku no manas parastās (profesionālās un privātās) dzīves, bet tas padara mani strukturētāku, nes gandarījumu, mazina egocentrismu. Tas dara manu dzīvi labāku.

Maija

Mana vienīgā iespēja dzīvot ir būt skaidrā. Tas nozīmē, ka man ir jālieto AA programma, kas man deva iespēju iepazīt un uzsākt jaunu dzīvi. Dzīvi, par kādu varēju tikai sapņot. Pretēju tam, kā tas bija, kad es dzēru. Un šodien man tas ir kaut kas vairāk nekā “tikai nedzert”. Garīgie principi, ko iesaka mūsu programma, maina manu attieksmi un izpratni par pasauli, cilvēkiem un sevi pašu. Pasauli, kurā es kādreiz neiederējos un varēju eksistēt tikai kopā ar alkoholu. Šodien man nav jādzer, lai es spētu pieņemt realitāti – cilvēkus un notikumus. Protams, ka man piemīt visi cilvēkam raksturīgie Dieva dotie instinkti un emocijas, ko es bieži lietoju ačgārni. Tas nozīmē, ka man ir jāseko Viņa gribai, ne manējai. Savas gribas dēļ es gandrīz nogalināju sevi, līdz attapos pie AA durvīm. Un tas ir mans ikdienas uzdevums – sekot viņa gribai. Man ir dota iespēja palīdzēt citiem alkoholiķiem iegūt skaidrību. Un tikai tā es to varu paturēt sev. Ja es to nedarīšu, man tās vienkārši nebūs. Tāda ir Viņa griba, un mans acīmredzamais, galvenais mērķis. Un tas ir katru dienu. Tieši tāpat kā es agrāk nevarēju svētdien vairs piedzerties no sestdien izdzertā alkohola, tā šobrīd man nepieciešams ik dienas darboties kāda labā, lai man būtu šī skaidrā un brīnišķīgā dzīve.

Ivars
Recent Posts

See All

Commenti


I commenti sono stati disattivati.
bottom of page